Advokatfirmaet Frændemark Wallin 
Torveporten 2
2500 Valby
Cvr.nr.: 40779027