Advokatfirmaet Frændemark Wallin tilbyder en lang række specialiserede ydelser

Advokatfirmaet Frændemark Wallin

Insolvens

Advokatfirmaet har stor erfaring med konkursbehandling, rekonstruktioner og førelse af retssager om konkurskarantæne.

Virksomhedsoverdragelser

Advokatfirmaet yder rådgivning indenfor virksomhedsoverdragelse af alle typer små- og mellemstore virksomheder.

Strafferet 

Med fokus på hvidvask, bedrageri, dokumentfalsk og generel økonomisk kriminalitet, er advokatfirmaets advokater, tillige beskikkede forsvarsadvokater og repræsenterer klienter i politikredse over hele landet. 

Advokatfirmaet Frændemark Wallin

Selskabsret

Advokatfirmaet tilbyder en bred vifte af ydelser indenfor selskabsretten, herunder ikke mindst stiftelse af selskaber, omdannelse af selskaber fra fx IVS til ApS mm.

Konkurskarantæne 

Advokatfirmaets advokater er løbende beskikket i mere end 20 sager om konkurskarantæne og repræsenterer skyldnere ved skifteretter over hele landet. 

Lejeret 

Advokatfirmaet beskæftiger sig indgående med lejeret, hvor såvel lejer som udlejer kan blive repræsenteret i huslejenævn, boligretten, beboerklagenævn mv. 

Advokatfirmaet%20Fr%C3%A6ndemark%20Walli

Retssagsbehandling 

Advokatfirmaet tilbyder retssagbehandling indenfor mange retsområder, herunder bl.a. familieretssager, konkurskarantænesager, boligretssager m.fl. 

Kontrakter 

Samhandelsaftaler, lejekontrakter, forretningsbetingelser, hensigtserklæringer, NDA'er,  IT-aftaler mv. er nogle af de typer kontrakter, som advokatfirmaet tillige kan bistå med at få udarbejdet.

Privatret

Bolighandler, testamenter, ægtepagter, familieret, naboret, inkasso, samejeoverenskomster, privat dødsboskifte, stiftelse af foreninger mv.  

Advokatfirmaet Frændemark Wallin  

Gammel Køge Landevej 55 - Valby Tag - 2500 Valby - Cvr.nr.: 40779027

Alle advokater i Advokatfirmaet Frændemark Wallin er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Det Danske Advokatsamfund